Familljefest zu Hesper

Fir d'Schoulrentree inviteiert d'ONG Eng oppen Hand fir Malawi op hirt

Familljefest den 17.09.2017 zu Hesper op der Place Jome

  • Open-Air Familljemass um 11.00 Auer
  • Animatioun fir Kleng a Grouss
  • Afrikaneschen Trommelatelier mat "Rares fiir Bares
  • Floumaart
  • Verkaaf vu flotten handgemaachten Pochen
  • Grouss Tombola
  • ... a villes méi

Fir lessen a Gedrenks as gesuerg.

Den Erleis as fir de Bau vun enger Primarschoul zu Sosa am Kader vun eisem Projet WAWEH

Bei der Rentree 2017/2018 ginn eng ronn 500 Kanner op Sosa an d'Schoul. Mir hunn eis als Zil gesat dann jidder Kand e Rucksak mat Schoulmaterial kennen ze offreieren. E Rucksak kascht 10.00€. Helleft eis dobai an iwwerweist 10,00 € pro Rucksak op de Konto CCPL:LU251111099789730000

Link op den Flyer vum Familljefest.